Warunki świadczenia usług - Logopeda Elbląg - terapia wad i zaburzen mowy dzieci i doroslych

Idź do spisu treści

Menu główne:


Warunki świadczenia usług
W trosce o zachowanie wzajemnego szacunku i unknięcie ewentualnych nieporozumień prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym gabinecie

 
 • Czas trwania zajęć terapii logopedycznej to 45 minut.

 • Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej, uzgodnionej wspólnie  porze.

 • W przypadku  spóźnienia uczestnika, nie ulegają one przedłużeniu.

 • Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapłaty za pakiet zajęć obejmujący 4 kolejne zajęcia. Opłata wnoszona jest z góry.

 • W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym zawiadomić (  telefonicznie lub sms) :

- w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych do 9.00 tego samego dnia w którym miały się odbyć zajęcia,
- w przypadku dzieci w pozostałym wieku i dorosłych
do 21.00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia.

 • W momencie zgłoszenia nieobecności niezgodnie z zasadami, zajęcia są traktowane jakby się odbyły i nie będą podlegały realizacji w innym terminie (przepadają).

 • Z zajęć odwołanych niezgodnie z zasadami (jeśli zależy Państwu żeby nie przepadły) mogą skorzystać inni członkowie rodziny lub inna wskazana osoba. Zajęcia muszą się jednak odbyć w tym samym terminie w którym miał się pojawić uczestnik (mogą po prostu pojawić się zamiast niego).

 • W przypadku „poprawnego” odwołania opłaconych zajęć, będą one do zrealizowania w dogodnym dla Państwa terminie. Nie zastępują jednak zajęć z kolejnego pakietu, lecz są traktowane jako dodatkowe.

 • Uczestnik zajęć zobowiązuje się do naprawienia jakiejkolwiek szkody powstałej w Gabinecie w wyniku swojego zachowania. W szczególności dotyczy to uszkodzeń sprzętu i pomocy terapeutycznych. W przypadku dziecka, zobowiązany jest do tego opiekun.

 • W zajęciach mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez widocznych symptomów chorobowych).  Opiekun dziecka jest zobowiązany do poinformowania terapeuty o wszelkich zaburzeniach, dolegliwościach i dysfunkcjach mogących mieć wpływ na przebieg terapii (alergiach, problemach z połykaniem, agresją itp.).

 • W celu zapewnienia skuteczności terapii/zajęć wymagane jest systematyczne w nich uczestnictwo oraz systematyczna praca w domu według zaleceń logopedy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego