Oferta - dzieci - Logopeda Elbląg - terapia wad i zaburzen mowy dzieci i doroslych

Idź do spisu treści

Menu główne:


Kiedy do logopedy ?
Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko...

 

Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko:

 • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,

 • po ukończeniu 1,5 roku życia nie wypowiada  pojedynczych słów,

 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,

 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. oko, lampa , daj ,

 • między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,

 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,

 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, wypowiada pojedyńcze słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia z na s, oraz zamiast r oraz l mówi j

 • między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy

oraz gdy Twoja Pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią

 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby

 • gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy


Diagnoza i konsultacja
Ocena stopnia rozwoju mowy, wyjaśnieniu istoty zaburzenia, prognoza trwania i formy terapii,

 

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta

 • określenie stanu rozwoju mowy

 • orientacyjne badanie słuchu

 • badanie słuchu fonematycznego

 • badanie lateralizacji


Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalany jest  termin zajęć oraz  zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko.

Logopeda zdiagnozuje:

 • poprawność funkcji związanych z jedzeniem,

 • fonację (tworzenie dźwięku),

 • koordynacje oddychania i wytwarzania dźwięków.

 • sposób oddychania

 • ruchomość i napięcie języka, warg.


W przypadku zaburzenia którejś funkcji zaproponujemy konsultację z lekarzem specjalistą.

 • zaprezentujemy ćwiczenia usprawniające pracę artykulatorów,

 • wskażemy jak oddziaływać na mięśnie zaangażowane w proces mowy.

 • doradzimy, w jaki sposób poić i karmić dziecko mające z tym problemy.


Jeśli rozwój mowy dziecka przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, zaproponujemy w zależności od potrzeb konsultacje lub systematyczne zajęcia w gabinecie.
Systematyczna praca pozwoli na wyraźną poprawę stanu mowy, usprawnienie czynności artykulatorów, poszerzenie zakresu słownika. Dziecko w komunikatywny, gramatycznie i fonetycznie poprawny sposób osiągnie umiejętność wysławiania się, mile spędzając czas.


Terapia wad mowy
Czynnosci zmierzające do usunięcia bądź złagodzenia  zaburzeń umiejętności komunikacji językowej cena stopnia rozwoju mowy, wyjaśnieniu istoty zaburzenia, prognoza trwania i formy terapii,

 

Korygowanie wad mowy :

 • Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

 • Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

     spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz
     np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla
     spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
     np. szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata-śałata,
     
zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek
     spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
     np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – żokej

 • Brak realizacji głosek

    Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:
    np. szafa – afa, koza – koa,

 • Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

    np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

 • Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r

 • Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:

    np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

 • Opuszczenie głoski r

    np. ryba – yba

 • Nieprawidłowa realizacja głoski r

    Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie
    
fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.

 • Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k

 • Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g

 • Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:

    np. kura – tura, kino – tino,

 • Opuszczanie głosek k, g:

    np. kura – ura, kino – ino


Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t;

Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:

b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

Przykłady:

np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać


Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l


Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)iagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta

 • określenie stanu rozwoju mowy

 • orientacyjne badanie słuchu

 • badanie słuchu fonematycznego

 • badanie lateralizacji


Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalany jest  termin zajęć oraz  zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko.

Logopeda zdiagnozuje:

 • poprawność funkcji związanych z jedzeniem,

 • fonację (tworzenie dźwięku),

 • koordynacje oddychania i wytwarzania dźwięków.

 • sposób oddychania

 • ruchomość i napięcie języka, warg.


W przypadku zaburzenia którejś funkcji zaproponujemy konsultację z lekarzem specjalistą.

 • zaprezentujemy ćwiczenia usprawniające pracę artykulatorów,

 • wskażemy jak oddziaływać na mięśnie zaangażowane w proces mowy.

 • doradzimy, w jaki sposób poić i karmić dziecko mające z tym problemy.


Jeśli rozwój mowy dziecka przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, zaproponujemy w zależności od potrzeb konsultacje lub systematyczne zajęcia w gabinecie.
Systematyczna praca pozwoli na wyraźną poprawę stanu mowy, usprawnienie czynności artykulatorów, poszerzenie zakresu słownika. Dziecko w komunikatywny, gramatycznie i fonetycznie poprawny sposób osiągnie umiejętność wysławiania się, mile spędzając czas.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego