Oferta - dorośli - Logopeda Elbląg - terapia wad i zaburzen mowy dzieci i doroslych

Idź do spisu treści

Menu główne:


Terapia wad mowy
Do logopedy nie jest wymagane żadne skierowanie - im szybciej się zgłosisz, tym lepiej dla Ciebie

Ze względu na postępującą wśród młodzieży i osób dorosłych świadomość poprawności mowy oferujemy terapie wad mowy :

  • Sygmatyzm:

  - międzyzębowy ,
  - przyzębowy ,
  - boczny

  • Reranie (rotacyzm)

  • Mowa bezdźwięczna

  • Nosowanie

Korygujemy zaburzoną artykulację i nieprawidłowe tempo mowy.


Emisja głosu
Usprawnienie funkcji narządów uczestniczących w emisji głosu

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam prowadzić profesjonalne terapie z zakresu emisji i higieny głosu.
Grupa odbiorców to osoby dorosłe, które mają trudności z tworzeniem głosu , oddychaniem , zdiagnozowane choroby głosu.
Emisja głosu z elementami psychostymulacji, to zajęcia w czasie których uczymy prawidłowo tworzyć i wydobywać dźwięki oraz prowadzić głos i pracować nim bez zmęczenia.
Prezentujemy zasady higieny głosowej i zagrożenia, których można uniknąć w czasie pracy głosem.
Zajęcia obejmują elementy psychostymulacji, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia motoryki narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne (głosowe), rezonacyjno – artykulacyjne i dykcyjne oraz ćwiczenia prozodii mowy (akcent, intonacja, tempo mowy).


Terapia afazji

 

Z uwagi na niepełnosprawność ruchową pacjentów , trudności w poruszaniu się - nasze spotkania odbywają się głównie w domu pacjentów.

Afazja to całkowita lub częściowa utrata umiejętności posługiwania się językiem. Występuje zwykle po urazach czaszki, udarach mózgu (przerwaniu dopływu krwi do pewnych okolic mózgu), przebytych chorobach nowotworowych.
Zaburzenia mogą mieć charakter trwały jako skutek nieodwracalnych zmian morfologicznych w strukturach nerwowych. Każdemu uszkodzeniu mózgu towarzyszą również zmiany neurodynamiczne spowodowane wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym, obrzękiem czy zaburzeniom w krwioobiegu. Uszkodzenie mózgu może wywołać zaburzenia mowy, ale również deficyty innych funkcji poznawczych:
• zaburzenia pamięci,
• zaburzenia uczuć,
• zaburzenia procesów myślowych,
• zaburzenia ruchowe w formie niedowładów i porażeń jednej połowy ciała
• zaburzenia ruchów bardziej złożonych (apraksja);
• zaburzenia czucia (dotyku, bólu temperatury);
• zaburzenia orientacji przestrzennej, orientacji we własnym ciele;
• zaburzenia w pisaniu i czytaniu (agrafia i aleksja);
• zaburzenia w operowaniu liczbami (akalkulia).


Logopedia medialna
Oferujemy ćwiczenia podnoszące umiejętność wykorzystania mowy

Adresaci to osoby , które posługując się głosem zawodowo chcą wypracować własny styl wypowiedzi, nauczyć się występować przed mikrofonem i kamerą. W czasie ćwiczeń wypracujesz wyższą niż przeciętna umiejętność wykorzystania mowy - zarówno dźwięków mowy, jak i jej cech prozodycznych (akcent, intonacja, iloczas, tempo, siła i donośność głosu). Celem zajęć jest podniesienie jakości mowy i komunikacji, między innymi poprzez rozbudowanie technicznej sprawności posługiwania się narządem głosowym oraz uwrażliwienie na normy językowe i błędy wymowy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego