O nas - Logopeda Elblag - terapia wad i zaburzen mowy dzieci i doroslych

Przejdź do treści

O nas

Anetta Krajewska
Z wykształcenia jestem logopedą dyplomowanym , neurologopedą , specjalistą emisji głosu , logopedą medialnym , licencjonowanym terapeutą EEG Biofeedback oraz pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  W roku 1995 ukończyłam Uniwersytet Gdański oraz tamże Podyplomowe Studia Logopedyczne . Od roku 1996 pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Elblągu na stanowisku logopedy. Od wielu lat współpracuję również  ze Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej "Lazarus" jako konsultant - terapeuta - neurologopeda.Prowadziłam terapię logopedyczną dla dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Przedszkolu Specjalnym w Elblągu. Wiedza i zdobyte doswiadczenie pozwalają mi prowadzić szkolenia z zakresu logopedii i emisji głosu dla elbląskiego oddziału TPD. Od 2008 roku prowadzę zajęcia na Studiach Podyplomowych w Elblągu i Warszawie. Współpracuję z sądami jako biegły-neurologopeda. Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów.


Wybrane szkolenia i certyfikaty
Agnieszka Nadarzewska
Z wykształcenia i zamiłowania  jestem pedagogiem , logopedą ze specjalizacją neurologopedii. Prowadzę terapię wad i zaburzeń mowy dzieci dorosłych w zakresie:
- zaburzeń komunikacji o typie afazji i dyzartii
- dyslalii
-  jąkania
- opźnionego rozwoju mowy
Pracuję jako logopeda w placówkach przedszkolnych na terenie Elbląga i okolic oraz z dorosłymi pacjentami po udarach mózgu
Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów .Wolny czas spędzam na czytaniu książek i doskonaleniu warsztatu pracy.Wybrane szkolenia i certyfikaty
Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta.
Obejmuje następujące elementy:
 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta
 • określenie stanu rozwoju mowy
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie słuchu fonematycznego
 • badanie lateralizacji

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalany jest  termin zajęć oraz  zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko.

Logopeda zdiagnozuje:
 • poprawność funkcji związanych z jedzeniem,
 • fonację (tworzenie dźwięku),
 • koordynacje oddychania i wytwarzania dźwięków.
 • sposób oddychania
 • ruchomość i napięcie języka, warg.

W przypadku zaburzenia którejś funkcji zaproponujemy konsultację z lekarzem specjalistą.
 • zaprezentujemy ćwiczenia usprawniające pracę artykulatorów,
 • wskażemy jak oddziaływać na mięśnie zaangażowane w proces mowy.
 • doradzimy, w jaki sposób poić i karmić dziecko mające z tym problemy.

Jeśli rozwój mowy dziecka przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, zaproponujemy w zależności od potrzeb konsultacje lub systematyczne zajęcia w gabinecie.
Systematyczna praca pozwoli na wyraźną poprawę stanu mowy, usprawnienie czynności artykulatorów, poszerzenie zakresu słownika. Dziecko w komunikatywny, gramatycznie i fonetycznie poprawny sposób osiągnie umiejętność wysławiania się, mile spędzając czas.

Korygowanie wad mowy:
Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
     spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz
     np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla
     spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
     np. szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata-śałata,
     zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek
     spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
     np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – żokej
Brak realizacji głosek
    Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:
    np. szafa – afa, koza – koa,
Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
    np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.
Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:
    np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel
Opuszczenie głoski r
    np. ryba – yba
Nieprawidłowa realizacja głoski r
    Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie
    fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.
Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k
Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:
    np. kura – tura, kino – tino,
Opuszczanie głosek k, g:
    np. kura – ura, kino – ino


Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t;

Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:

b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

Przykłady:

np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać

Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l

Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)iagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:
 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta
 • określenie stanu rozwoju mowy
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie słuchu fonematycznego
 • badanie lateralizacji

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalany jest  termin zajęć oraz  zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko.

Logopeda zdiagnozuje:
 • poprawność funkcji związanych z jedzeniem,
 • fonację (tworzenie dźwięku),
 • koordynacje oddychania i wytwarzania dźwięków.
 • sposób oddychania
 • ruchomość i napięcie języka, warg.

W przypadku zaburzenia którejś funkcji zaproponujemy konsultację z lekarzem specjalistą.
 • zaprezentujemy ćwiczenia usprawniające pracę artykulatorów,
 • wskażemy jak oddziaływać na mięśnie zaangażowane w proces mowy.
 • doradzimy, w jaki sposób poić i karmić dziecko mające z tym problemy.

Jeśli rozwój mowy dziecka przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, zaproponujemy w zależności od potrzeb konsultacje lub systematyczne zajęcia w gabinecie.
Systematyczna praca pozwoli na wyraźną poprawę stanu mowy, usprawnienie czynności artykulatorów, poszerzenie zakresu słownika. Dziecko w komunikatywny, gramatycznie i fonetycznie poprawny sposób osiągnie umiejętność wysławiania się, mile spędzając czas.

W trosce o zachowanie wzajemnego szacunku i uniknięcie ewentualnych nieporozumień prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym gabinecie.
 1. Czas zajęć terapii logopedyczne to 45 minut
 2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej , uzgodnionej wspólnie porze
 3. W przypadku spoźnienia uczestnika , nie ulegają one przedłużeniu
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapłaty za pakiet zajęć obejmujący 4 kolejne spotkania. Opłata wnoszona jest z góry.
 5. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym powiadomić ( telefonicznie lub sms ):
 • w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym - do godz. 9.00 tego samego dnia w którym miały odbyć się zajęcia
 • w przypadku dzieci w pozostałym wieku i dorosłych - do godz. 21.00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia
6. W momencie zgłoszenia nieobecności niezgodnie z zasadami są one traktowane jaby się odbyły i nie będą  podlegały realizacji w innym terminie ( przepadają )
7. Z zajęć odwołanych niezgodnie z zasadami ( jeżeli zależy Państwu zależy aby nie przepadły ) mogą skorzystać inni członkowie rodziny lub inna wskazana osoba. Zajęcia muszę się jednak odbyć w tym samym terminie w którym miał się pojawić uczestnik ( mogą po prostu przyjść zamiast niego )
8. W przypadku "poprawnego" odwołania opłaconych zajęć , bedą one do zrealizowania w dogodnym dla Państwa terminie. Nie zastępują jednak zajęć z kolejnego pakietu , lecz są traktowane jako dodatkowe.
9. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do naprawienia jakiejkolwiek szkody w gabinecie powstałej w skutek swojego nieodpowiedniego zachowania. W szczególności dotyczy to urządzeń , sprzeętu i pomocy terapeutycznych. W przypadku dziecka , zobowiązany jest do tego opiekun.
10. W zajęciach mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci ( bez widocznych symptomów chorobowych ). Opiekun dziecka jest zobowiązany do poinformowania terapeuty o wszelkich zaburzeniach , dolegliwościach i dysfunkcjach mogących mieć wpływ na przebieg terapii ( alergiach , problemach z połykaniem , agresja itp )
11. W celu zapewnienia skuteczności terapii/zajęć wymagane jest systematyczne w nich uczestnictwo oraz systematyczna praca w domu według zaleceń logopedy.
Wróć do spisu treści