Oferta - Logopeda Elbląg - terapia wad i zaburzen mowy dzieci i doroslych

Idź do spisu treści

Menu główne:


Przyszłe mamy
Czas oczekiwania na dziecko jest dla każdej kobiety najpiękniejszym przeżyciem a jednocześnie...


 

Warunki prawidłowego rozwoju

Czas oczekiwania na dziecko jest dla każdej kobiety najpiękniejszym przeżyciem a jednocześnie okresem przygotowującym do ważnej funkcji- bycia mamą.
To okres, gdy nawiązuje ona pierwszy kontakt słowny z nienarodzoną jeszcze istotą. Według najnowszych badań dzieci już w okresie prenatalnym odbierają dźwięki pochodzące z otoczenia.

Szczególnie wrażliwe są na ich rytm, natężenie i akcent. Dziecko spotyka się w tym bardzo wczesnym okresie życia przede wszystkim z głosem swej mamy. I ,mimo, że dziecko zacznie mówić za kilka- kilkanaście miesięcy, rozwój mowy zaczyna się już przed jego narodzinami .

Aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo, należy zwrócić uwagę na prawidłowy:
• przebieg ciąży
• fizjologiczny, o czasie, poród
• budowę narządów mowy, dobrą ocenę fizyczną noworodka (punktacja w skali Apgar)
• wykształcone funkcje oddychania, ssania, połykania, następnie gryzienia i żucia.

Profilaktyka logopedyczna

Każda mama powinna mieć świadomość niebezpieczeństw podczas:
• zbyt długiego korzystania z butelki
• używania smoczka
• braku pojenia z kubeczka
• zbyt długiego miksowania pokarmów
• szkodliwych nawyków jak ssanie palca
Czynności te prowadzą do poważnych wad zgryzowych oraz wad mowy
• kłopoty ze ssaniem
• nieumiejętność żucia i połykania,
• nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia,
• ograniczenia ruchu języka,
• nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka,
• brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg,
• zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego), lub też brak odruchu wymiotnego,
• nadmierne ślinienie się,
to trudności zapowiadające zaburzenia mowy. Wynikają z nieprawidłowego napięcia mięśniowego języka, warg, podniebienia, policzków.
Wczesna interwencja logopedy szczególnie potrzebna jest już od pierwszych tygodni życia wcześniakom, dzieciom ze zdiagnozowanymi wadami anatomicznymi (rozszczep podniebienia, zespół Pierre'a Robina), z wadami genetycznymi, jak zespół Downa, Aperta, czy też dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Tak postępuj z małym dzieckiem

1. Od pierwszych dni życia malucha, mówmy dużo i spokojnie.
2. Uwierzmy w wyższość karmienia piersią. Zapewni ono dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego.
3.Mówiąc do dziecka, wypowiadajmy się w sposób poprawny językowo, używając prostych zwrotów i budując krótkie zdania. Zwróćmy uwagę na modulację własnego głosu.
4.Mówiącmy do dziecka zwracajmy uwagę, aby widziało naszą twarz - będzie miało okazję do obserwacji pracy artykulatorów.
5.Opisujmy słowami co robimy przy dziecku, co się dzieje wokół niego. Z cierpliwością odpowiadajmy na pytania.
6.Zwracajmy uwagę, by wypowiedzi dziecka były dłuższe, niż jedno słowo. Rozszerzajmy jego wypowiedź, dodając jakieś słowa.
7.Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia. Chwalmy i sprawmy, aby rozmowa była dla dziecka przyjemnością.
8. Obserwujmy sposób oddychania dziecka. Powinno oddychać nosem. Gdy zauważymy, że oddycha ustami, poprośmy pediatrę o ustalenie przyczyny lub udajmy się do laryngologa.
9.Opowiadajmy i czytajmy bajki, wierszyki, wyliczanki, śpiewajmy z dzieckiem. Uczmy krótkich wierszy na pamięć.
10. Rysując z dzieckiem, mówmy co kreślimy- etapy rysowania. Zachęcajmy dziecko do wypowiedzi nt. rysunku.
11. Jeżeli wydaje się nam, że dziecko mówi nieprawidłowo, za mało lub osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać a nie robi tego, skonsultujmy się z logopedą.

Tego nie rób !

1.Nie podawajmy dziecku smoczka typu "gryzak". Zwracajmy uwagę, aby dziecko nie ssało palca. Może to doprowadzić do wady zgryzu a w konsekwencji do wad wymowy.
2.Unikajmy zdrobnień i spieszczeń w rozmowach z dzieckiem!
3.Nie wymagajmy by dziecko zbyt wcześnie wymawiało poszczególne głoski. Może być to przyczyną powstawania błędnych nawyków
artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania.
4.Nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą prowadzić do niedosłuchu, a w następstwie do dyslalii.
5. Nie poprawiajmy wymowy dziecka żądając, by kilkakrotnie powtarzało dane słowo. Nie zawstydzajmy za wadliwą wymowę.
6.Zmuszanie dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania się mowy często prowadzi to do zaburzeń
mowy, a w szczególności do jąkania.


Kiedy do logopedy ?
Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko...

 

Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko:

 • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,

 • po ukończeniu 1,5 roku życia nie wypowiada  pojedynczych słów,

 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,

 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. oko, lampa , daj ,

 • między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,

 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,

 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, wypowiada pojedyńcze słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia z na s, oraz zamiast r oraz l mówi j

 • między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy

oraz gdy Twoja Pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią

 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby

 • gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy


Diagnoza i konsultacja
Ocena stopnia rozwoju mowy, wyjaśnienie istoty zaburzenia, prognoza trwania i formy terapii...

 

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta

 • określenie stanu rozwoju mowy

 • orientacyjne badanie słuchu

 • badanie słuchu fonematycznego

 • badanie lateralizacji


Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalany jest  termin zajęć oraz  zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko.

Logopeda zdiagnozuje:

 • poprawność funkcji związanych z jedzeniem,

 • fonację (tworzenie dźwięku),

 • koordynacje oddychania i wytwarzania dźwięków.

 • sposób oddychania

 • ruchomość i napięcie języka, warg.


W przypadku zaburzenia którejś funkcji zaproponujemy konsultację z lekarzem specjalistą.

 • zaprezentujemy ćwiczenia usprawniające pracę artykulatorów,

 • wskażemy jak oddziaływać na mięśnie zaangażowane w proces mowy.

 • doradzimy, w jaki sposób poić i karmić dziecko mające z tym problemy.


Jeśli rozwój mowy dziecka przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, zaproponujemy w zależności od potrzeb konsultacje lub systematyczne zajęcia w gabinecie.
Systematyczna praca pozwoli na wyraźną poprawę stanu mowy, usprawnienie czynności artykulatorów, poszerzenie zakresu słownika. Dziecko w komunikatywny, gramatycznie i fonetycznie poprawny sposób osiągnie umiejętność wysławiania się, mile spędzając czas.


Terapia wad mowy
Czynnosci zmierzające do usunięcia bądź złagodzenia  zaburzeń umiejętności komunikacji językowej ocena stopnia rozwoju mowy, wyjaśnieniu istoty zaburzenia, prognoza trwania i formy terapii...

 

Korygowanie wad mowy :

 • Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

 • Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

     spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz
     np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla
     spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
     np. szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata-śałata,
     
zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek
     spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
     np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – żokej

 • Brak realizacji głosek

    Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:
    np. szafa – afa, koza – koa,

 • Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

    np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

 • Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r

 • Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:

    np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

 • Opuszczenie głoski r

    np. ryba – yba

 • Nieprawidłowa realizacja głoski r

    Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie
    
fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.

 • Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k

 • Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g

 • Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:

    np. kura – tura, kino – tino,

 • Opuszczanie głosek k, g:

    np. kura – ura, kino – ino


Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t;

Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:

b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

Przykłady:

np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać


Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l


Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)iagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta

 • określenie stanu rozwoju mowy

 • orientacyjne badanie słuchu

 • badanie słuchu fonematycznego

 • badanie lateralizacji


Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalany jest  termin zajęć oraz  zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko.

Logopeda zdiagnozuje:

 • poprawność funkcji związanych z jedzeniem,

 • fonację (tworzenie dźwięku),

 • koordynacje oddychania i wytwarzania dźwięków.

 • sposób oddychania

 • ruchomość i napięcie języka, warg.


W przypadku zaburzenia którejś funkcji zaproponujemy konsultację z lekarzem specjalistą.

 • zaprezentujemy ćwiczenia usprawniające pracę artykulatorów,

 • wskażemy jak oddziaływać na mięśnie zaangażowane w proces mowy.

 • doradzimy, w jaki sposób poić i karmić dziecko mające z tym problemy.


Jeśli rozwój mowy dziecka przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, zaproponujemy w zależności od potrzeb konsultacje lub systematyczne zajęcia w gabinecie.
Systematyczna praca pozwoli na wyraźną poprawę stanu mowy, usprawnienie czynności artykulatorów, poszerzenie zakresu słownika. Dziecko w komunikatywny, gramatycznie i fonetycznie poprawny sposób osiągnie umiejętność wysławiania się, mile spędzając czas.


Terapia wad mowy - dorośli
Do logopedy nie jest wymagane żadne skierowanie - im szybciej się zgłosisz, tym lepiej dla Ciebie

 

Ze względu na postępującą wśród młodzieży i osób dorosłych świadomość poprawności mowy oferujemy terapie wad mowy :

 • Sygmatyzm:

  - międzyzębowy ,
  - przyzębowy ,
  - boczny

 • Reranie (rotacyzm)

 • Mowa bezdźwięczna

 • Nosowanie

Korygujemy zaburzoną artykulację i nieprawidłowe tempo mowy.


Emisja głosu
Usprawnienie funkcji narządów uczestniczących w emisji głosu

 

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam prowadzić profesjonalne terapie z zakresu emisji i higieny głosu.
Grupa odbiorców to osoby dorosłe, które mają trudności z tworzeniem głosu , oddychaniem , zdiagnozowane choroby głosu.
Emisja głosu z elementami psychostymulacji, to zajęcia w czasie których uczymy prawidłowo tworzyć i wydobywać dźwięki oraz prowadzić głos i pracować nim bez zmęczenia.
Prezentujemy zasady higieny głosowej i zagrożenia, których można uniknąć w czasie pracy głosem.
Zajęcia obejmują elementy psychostymulacji, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia motoryki narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne (głosowe), rezonacyjno – artykulacyjne i dykcyjne oraz ćwiczenia prozodii mowy (akcent, intonacja, tempo mowy).


Terapia afazji

 

Z uwagi na niepełnosprawność ruchową pacjentów , trudności w poruszaniu się - nasze spotkania odbywają się głównie w domu pacjentów.

Afazja to całkowita lub częściowa utrata umiejętności posługiwania się językiem. Występuje zwykle po urazach czaszki, udarach mózgu (przerwaniu dopływu krwi do pewnych okolic mózgu), przebytych chorobach nowotworowych.
Zaburzenia mogą mieć charakter trwały jako skutek nieodwracalnych zmian morfologicznych w strukturach nerwowych. Każdemu uszkodzeniu mózgu towarzyszą również zmiany neurodynamiczne spowodowane wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym, obrzękiem czy zaburzeniom w krwioobiegu. Uszkodzenie mózgu może wywołać zaburzenia mowy, ale również deficyty innych funkcji poznawczych:
• zaburzenia pamięci,
• zaburzenia uczuć,
• zaburzenia procesów myślowych,
• zaburzenia ruchowe w formie niedowładów i porażeń jednej połowy ciała
• zaburzenia ruchów bardziej złożonych (apraksja);
• zaburzenia czucia (dotyku, bólu temperatury);
• zaburzenia orientacji przestrzennej, orientacji we własnym ciele;
• zaburzenia w pisaniu i czytaniu (agrafia i aleksja);
• zaburzenia w operowaniu liczbami (akalkulia).


Logopedia medialna
Oferujemy ćwiczenia podnoszące umiejętność wykorzystania mowy

 

Adresaci to osoby , które posługując się głosem zawodowo chcą wypracować własny styl wypowiedzi, nauczyć się występować przed mikrofonem i kamerą. W czasie ćwiczeń wypracujesz wyższą niż przeciętna umiejętność wykorzystania mowy - zarówno dźwięków mowy, jak i jej cech prozodycznych (akcent, intonacja, iloczas, tempo, siła i donośność głosu). Celem zajęć jest podniesienie jakości mowy i komunikacji, między innymi poprzez rozbudowanie technicznej sprawności posługiwania się narządem głosowym oraz uwrażliwienie na normy językowe i błędy wymowy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego