Częste pytania - Logopeda Elbląg - terapia wad i zaburzen mowy dzieci i doroslych

Idź do spisu treści

Menu główne:


Najczęściej zadawane pytania
Masz dodatkowe  pytania , wątpliwości ? Napisz lub zadzwoń do na
s

 


Jakie metody pracy Państwo stosujecie?
Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Najlepszą i jedyną metodą na wady wymowy jest ciężka i żmudna praca oraz systematyczne ćwiczenia.
Stosujemy np.
metodę słuchową ( uwrażliwienie słuchu pacjenta na brzmienie prawidłowej głoski, na dostrzeganie różnic pomiędzy prawidłowym a nieprawidowym brzmieniem danej głoski )
metodę wzrokową (obserwowanie ułożenia narządów artykulacyjnych w lustrze, na rysunkach,itp oraz demonstrowanie  prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych podczas mówienia)
metodę fonetyczną (przekształcenie dźwięku  w formę docelową)
metodę dotyku i czucia skórnego dłoni (uświadomenie, że brzmienie niektórych głosek można wyczuć np. poprzez czucie wydychanego powietrza na skórze dłoni, wyczucie drgań więzadeł głosowych na szyi w okolicach krtani itp.)
metodę mechaniczną ( np. ułożenie języka przy pomocy szpatułki, palca lub sondy do realizacji danej głoski),
techniki polisensoryczne (wielozmysłowe poznawanie świata, rozwijanie poszczególnych funkcji poznawczych).
wskazówki do nauki prawidłowego jedzenia i picia


Jak długo trwa terapia?
Długość terapi zależy od:
podejścia pacjenta do terapii i jego zaangażowania (w postępach terapii wymagana jest systematyczność i samodyscyplina. W przypadku jednorazowego, bądź nawet dwurazowego spotkania się z logopedą w miesiącu jest ona utrudniona ).
rodzaju wady wymowy
wieku pacjenta ( łatwiej jest usunąć wadę wymowy u dziecka, niż u osoby dorosłej. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że u dziecka w wieku wczesnoszkolnym często są również już silnie utrwalone nawyki nieprawidłowej wymowy).
zdolności utrwalenia zmian (wywołanie prawidłowego wzorca głoski może pójść dosyć sprawnie i szybko. Jednak trzeba później daną głoskę utrwalić) w:
- sylabach,
- strukturach logatomowych,
- wyrazach (różnych pozycjach wyrazów),
- dwuwyrazowych zwrotach,
- prostych zdaniach,
- zdaniach złożonych,
- zagadkach, wierszykach,
- opowiadaniu,
Terapia zostaje zakończona w momencie, kiedy pacjent prawidłowo wymawia głoskę w mowie spontanicznej, gdy wyeliminujemy zły nawyk.

Jakie mogą być przyczyny wad wymowy?
Ogólnie oto niektóre z nich :

  • niska sprawność narządów artykulacyjnych (w tym brak pionizacji języka),

  • nieprawidłowość w budowie narządów artykulacyjnych ( budowia wargi i podniebienia, skrócenie wędzidełka języka oraz zbyt duży (przerośnięty), mięsisty język, - dysfunkcje połykowe,

  • nieprawidłowości w uzębieniu,

  • przerost migdałka gardłowego,

  • zaburzenia słuchu mownego,

  • niedosłuch,

  • czynniki środowiskowe ( wadliwa wymowa osób z otoczenia, rodziny, rówiesników)

Mój dwuletni synek mówi mało , wypowiada tylko kilka prostych słów (około 5 - 7)
Nie należy zwlekać z wizytą u logopedy, należy sprawdzić, czy Pani dziecko dobrze słyszy. Logopeda przeprowadzi orientacyjne badanie słuchu. Jeżeli logopeda będzie miał wątpliwości związane z tym, czy Pani dziecko dobrze słyszy - najprawdopodobniej skieruje dziecko do audiologa. Audiolog przeprowadzi badanie słuchu.
Można wprowadzić  zabawy dźwiękonaśladowcze (naśladowanie przez dziecko głosów zwierząt itp.),

Moja trzyletnia córka mówi "siafa, ziaba, ciapka, ziółty" Staram się poprawiać , ale nie potrafi powtórzyć za mną prawidłowo danego słowa.
Zalecamy by nie poprawiać dziecka i zmuszać go do wypowiadania wyrazów z trudnymi dla niego głoskami. Nie pomożemy mu tym, a wręcz przeciwnie możemy zniechęcić do mówienia. Głoski "sz, ż, cz, dż" są w tym wieku dla dziecka jeszcze zbyt trudne do realizacji.Warto cierpliwie poczekć, aż u dziecka pojawią się odpowiednie twardo brzmiące głoski.
Warto wiedzieć ,że głoski "sz, ż, cz, dż" pojawiają się w mowie dziecka najpóźniej podobnie jak głoska "r" ze względu na to, iż są to głoski stosunkowo trudne do wymówienia.

Moja pięcioletnia córka mówi "jajka" zamiast " lalka"
Jest to sygnał braku pionizacji języka. Przyczyn może być wiele, wizyta u logopedy jest więc konieczna. Być może córka ma zbyt krótkie wędzidełko języka, które utrudnia jej ruch języka ku górze - inną przyczyną może być również zbyt "słaby język". Konieczne będą ćwiczenia języka, które powodują pionizację języka - czyli unoszenie języka ku górze. Wszelkie np. zlizywania "smakołyków" z podniebienia.

Mój syn przy wymawianiu w szczególności głosek "s oraz z" wsuwa język między zęby
Syn ma tzw. seplenienie międzyzębowe, które polega na tym, że dziecko podczas wymawiania głosek (w szczególności "s, z, c, dz") wsuwa koniuszek języka między zęby, co powoduje nieprawidłowe brzmienie danej głoski. Wadę tą można usunąć - proszę udać się z dzieckiem do logopedy, który dobierze odpowiednie ćwieczenia oraz sprawdzi stan zgryzu dziecka. Przy seplenieniu międzyzębowym dzieci często mają tzw. zgryz otwarty. Ważne jest rozpoczęcie wczesnej terapii, bowiem im dłużej dziecko będzie mówiło nieprawidłowo, tym dłużej będzie utrwalał się nieprawidłowy nawyk mówienia, co w późniejszym wieku będzie znacznie trudniej usunąć.

Mój 5,5 -letni syn nie wymawia głoski „r”. Jakie ćwiczenia najlepiej z nim wykonywać w domu?
Możesz mu pomóc  wymawiać głoskę „r” naśladując razem stukot końskich kopyt (trzeba przyciągać język do podniebienia i opuszczać, głośno przy tym „mlaskając”). Żartujcie, że bawicie się z językiem w „chowanego” (niech unosi się do góry, kryje za zębami). Gryźcie i masujcie język, wymiatajcie nim z buzi „śmieci” (przesuwajcie nim wzdłuż górnych zębów po wewnętrznej i zewnętrznej stronie). Bawcie się w zmęczonego konika (parskajcie wargami z językiem wsuniętym miedzy wargi). Bawcie się również w „papierową rakietę” (należy zdmuchnąć skrawek papieru z czubka języka). Powtarzajcie dźwięki: „d-d-d”, „t-t-t”, „n-n-n”, „de-de-de”, „ta-ta-ta”, „td-td-td”, „tdn-tdn-tdn”, „adda-adda-adda”, „tede-tede-tede” itp. Jeśli dziecko wymawia prawidłowo głoskę „l”, trenujcie tę umiejętność, wyśpiewując: „le-le-le”, „la-la-la”, „lo-lo-lo” itp. W przypadku pojawienia się „r”, powtarzajcie grupy spółgłoskowe: „tr…”, „dr…”.yn ma tzw. seplenienie międzyzębowe, które polega na tym, że dziecko podczas wymawiania głosek (w szczególności "s, z, c, dz") wsuwa koniuszek języka między zęby, co powoduje nieprawidłowe brzmienie danej głoski. Wadę tą można usunąć - proszę udać się z dzieckiem do logopedy, który dobierze odpowiednie ćwieczenia oraz sprawdzi stan zgryzu dziecka. Przy seplenieniu międzyzębowym dzieci często mają tzw. zgryz otwarty. Ważne jest rozpoczęcie wczesnej terapii, bowiem im dłużej dziecko będzie mówiło nieprawidłowo, tym dłużej będzie utrwalał się nieprawidłowy nawyk mówienia, co w późniejszym wieku będzie znacznie trudniej usunąć.


Mój 3 – letni synek nie wypowiada dobrze słów, tzn. myli i przestawia całe części wyrazów.
Przestawianie sylab to normalne w tym wieku. Wynika to m.in. z tego, że aparat artykulacyjny dziecka nie nadąża za tym, co się dzieje w głowie. Dziecko dużo chce przekazać, a język i wargi, a także oddech nie są jeszcze tak dobrze skoordynowane. W drugim, a nawet w trzecim roku życia dzieci często przestawiają sylaby – zamiast piesek mówią np. siepek, nieraz zmieniają w środku wyrazu samogłoskę. Jest to norma rozwojowa. Absolutnie nie poprawiamy dziecka, bo może to w nim wzbudzić poczucie, że cos robi źle i straci chęć do rozmów. Jeśli przestawi sylaby, dyskretnie, przy okazji używamy poprawnej formy. Chodzi o to, by dziecko słyszało jednak prawidłowy wzorzec.


Mój 2,5 – letni synek zastępuje głoski trudniejsze, np. 'ć, c lub sz, ż' głoskami łatwiejszymi - 't i ś' .
W tym wieku zastępowanie głosek jest jeszcze normą rozwojową. Nie należy poprawiać dziecka i zmuszać go do wypowiadania wyrazów z trudnymi dla niego głoskami. Nie pomożemy mu tym, a wręcz przeciwnie możemy zniechęcić do mówienia. Proszę uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż u dziecka pojawią się odpowiednie trudniejsze do wymówienia głoski. Takie problemy są z reguły przejściowe. Jeśli w obecności dziecka rodzic będzie mówił poprawnie, to prawdopodobnie malec wyrośnie z takiego sposobu mówienia.

Jak mogę pomóc synkowi , który nie mówi głosek „k” oraz „g”. Zamiast „kot” mówi „tot”, a zamiast „Kamil” – „Tamil”.
Możesz pomóc dziecku wymawiać głoski „k”, „ki” oraz „g”, „gi” próbując się bawić z dzieckiem w „malarza” (chuchajcie na lusterko, starając się w ten sposób tworzyć na nim wzorki) albo udawać, że ssiecie cukierek (środek języka przyciskacie do podniebienia) lub np. ogrzewacie zmarznięte dłonie (trzeba wymawiać wydłużony dźwięk „ch”, wypuszczając przy tym powietrze). Wyginajcie język w koci grzbiet, róbcie z niego „zjeżdżalnię”. Możecie bawić się w „zmęczonego misia” (otwieracie szeroko usta, wdychacie i wydychacie powietrze, ziewacie, chrapiecie). Próbujcie też wciągać powietrze przez słomkę oraz przysysać i zbierać za jej pomocą rozsypane na stole skrawki papieru, piórka itp. Jeżeli żadna z tych zabaw nie przynosi oczekiwanych efektów, proponujemy sposób polegający na krótkim, jednorazowym płukaniu gardła małą ilością przegotowanej wody, której nie należy połykać. Ćwiczenie to należy wykonywać z odchyloną do tyłu głową. Sposób ten powoduje powstanie dźwięku zbliżonego do „k”. W niektórych przypadkach łatwiej wywołać głoskę „k” zaczynając ćwiczenia od dźwięku „ki”. Wówczas dziecko ma za zadanie powtarzać sylaby „kijok”, „kijuk” itp., a później dodać do tych sylab słowa rozpoczynające się od głoski „k”, np. „kijokula”, „kijokamień” itd. Jeśli dziecku uda się powiedzieć głoskę „k”, szlifujcie jej wymowę, podczas zabawy w „kłótnię kukułki z kurką” – powtarzajcie wyraźnie kolejne sylaby: „ko, ku, ko, ku; uku, oko.”

Czy mój 8 - miesięczny synek powtarzając  "ma – ma, ba – ba, ta – ta"  robi już to ze zrozumieniem?
W tym wieku synek raczej trenuje powtarzanie sylab, niż wymawia słowa ze zrozumieniem. Około ósmego miesiąca życia malec mówi „ma – ma” i „ta – ta” z rozbiciem na sylaby, ale jeszcze bez zrozumienia tych słów. Dziecko zazwyczaj po raz pierwszy mówi to, co ma na myśli, pomiędzy dziesiątym a czternastym miesiącem życia.

Czy dawać dziecku smoczek - gryzaczek ?
Jeśli  maleństwo dzięki smoczkowi zaspokaja naturalny u noworodków instynkt ssania, można mu dać gryzaczek. Należy pamiętać jedynie, by smoczek był anatomiczny i dobrany wielkością do wieku maleństwa. Nie istnieje wówczas niebezpieczeństwo, że zepsuje sobie zgryz.  Na odzwyczajanie od smoczka będziecie mieli Państwo czas pod koniec pierwszego i w drugim roku życia. Długotrwałe ssanie smoczka niesie podobne niebezpieczeństwa, jak karmienie sztuczne, a dodatkowo może powodować wady zgryzu. Jest też m.in. przyczyną seplenienia, skutkuje złą wymową głosek " s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r".

Moja 3 letnia córka pije jeszcze mleko z butelki. Kiedy należy zaprzestać karmienia dziecka butelką?
Karmienie butelką należy zakończyć jak najszybciej, ponieważ jest to tzw. karmienie sztuczne, które powoduje zaburzenie czynności fizjologicznych narządu żucia. Praca mięśni w czasie sztucznego karmienia jest odmienna. Żuchwa jest pozbawiona bodźców wzrostowych poprzednich i jest pociągana ku tyłowi w przeciwieństwie do mechanizmu ssania przy odżywianiu naturalnym. Butelka, opierając się o żuchwę, może powodować jej cofanie. Żuchwa ulega cofnięciu, wargi stają się wiotkie, a usta otwarte. Zgryzowo dochodzi do tyłozgryzu, tyłożuchwia, zwężenia szczęki oraz związanego z tym wychylenia lub wysunięcia siekaczy górnych. Wymienione nieprawidłowości w budowie narządów mowy prowadzą do zaburzonego rozwoju artykulacji wielu głosek. ż, cz, dż, r".

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego